Audio Clarus - Slušni aparati
STOPNJE NAGLUŠNOSTI
Poznamo 5 stopenj naglušnosti: normalen sluh, blaga naglušnost, zmerna naglušnost, težja naglušnost in globoka naglušnost. Stopnje naglušnosti določamo po grafu, kjer se sluh izmeri v decibelih.

V kolikor govorimo o normalnem sluhu, je izguba sluha manjša od 25 dB(A). Blaga naglušnost je izguba sluha od 25 do 40 dB(A). Oseba z blago naglušnostjo ne sliši tihih zvokov in visokotonskih zvokov (bitje srca, šumenja papirja, …). S težavo slišijo šibke govore v hrupnem okolju. Zmerna naglušnost je izguba sluha od 40 do 70 dB(A). V tem primeru oseba sliši le glasen govor, najpogosteje v razdalji 1 metra. Govor posameznika je opazno moteč. Težja naglušnost je izguba sluha od 7 do 90 dB(A). V takih primerih je komunikacija brez pomoči skoraj nemogoča. Oseba zvoke iz okolja ne more identificirati, prav tako posameznikov govor ni povsem razumljiv. Globoka naglušnost, ki jo včasih imenujemo kar gluhost, pa nastopi pri izgubi sluha nad 90 dB(A). Posameznikov govor ni razumljiv.

NAGLUŠNOST IN VRSTE NAGLUŠNOSTI
Nazaj na seznam
5 STVARI, KI BI JIH VSAK MORAL VEDETI O TINIT...
Nazaj na vrh